arzu nuhoğlu peyzaj tasarım.landscape design
Projeler.Projects Ofis.Office İletişim.Contact
Profil.Profile
Akademik.Academic
Basın.Press
Ekip.Team
Ortaklar.Partners
Referans.Reference

Peyzaj Tasarımında Yeşil Sertifikasyon: Piri Reis Üniversitesi, 2017
Yaşamın Yeniden Tanımlanması: Sürdürülebilir Kent Yeşil Altyapısının Oluşturulmasında Disiplinler Arasılık
Green Certification in Landscape Design: The Piri Reis University, 2017
Re-defining Life: Interdisciplinity in creating sustainable urban green infrastructure, Budapest
"Türkiye'de Peyzaj Mimarlığı ve Rollerimiz", Mikrokozmos ZIP Paneli, Mikrokozmos | Öncesinden Bugüne DS Mimarlık'ın 30. Yılı Etkinliği , 2016
Studio X
"Landscape Architecture and Our Roles in Turkey" Mikrokozmos ZIP Panel, Mikrokozmos | Öncesinden Bugüne DS Mimarlık 30. Yılı, 2016
Studio X
Türkiye Tasarım Kronolojisi, Peyzaj, 2016
3. Istanbul Tasarım Bienali
Turkey Design Chronology, Landscape, 2016
3rd Istanbul Design Biennial
Şişhane Park Teknik Gezisi , 2016
ELCA Avrupa Peyzaj Mütahitleri Birliği
Sishane Park Field Trip, 2016
ELCA European Landscape Contractors Association
"Kentsel Peyzaja Dair Yaptıklarımız - Yapamadıklarımız" Söyleşisi, Yeşil Motivasyon EKODesign Konferansı , 2015
Yapı Endüstri Merkezi
"What We Do - Can not Do About Urban Landscape" Talk, Green Motivation ECODesign Conference, 2015
Yapı Endüstri Merkezi
Kentsel Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Dersleri, 2014-2015
İstanbul Teknik Üniversitesi
Urban Space Design Graduate Lessons, 2014-2015
Istanbul Technical University
Kentsel Mekan Tasarımı Yüksek Lisans Dersleri , 2013-2014
İstanbul Teknik Üniversitesi
Urban Space Design Graduate Lessons, 2013-2014
Istanbul Technical University
Istanbul: Hospitality Garden Sunumu, Paysage Evento Speciale Workshop Internazionale "New Gardens of the City Life" , 2013
Fiera di Rimini
Istanbul: Hospitality Garden Presentation, Paysage Evento Speciale Workshop Internazionale "New Gardens of the City Life" , 2013
Fiera di Rimini
Gökçeada(İmroz)'daki Yerel "Tek"liğin Köklerini Anlama, 2012
Balkan Çevre Topluluğu (B.EN.A.) Konferansı
Understanding the Roots of Local Uniqueness in Gokceada (Imbros), 2012
Balkan Environmental Association (B.EN.A.) Conference
Peyzaj’da Bir Nokta, 2011
İstanbul Üniversitesi, Orman Fakültesi
A Dot on the Landscape, 2011
Istanbul University, Forestry Department
Peyzaj Mimarlığı, Tasarım ve Projeleri, 2010
Kocaeli Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi
Landscape Architecture, Design and Projects, 2010
Kocaeli University, Department of Architecture
Peyzaj Döngüleri, 2010
İstanbul Teknik Üniversitesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Landscape Cycles, 2010
Istanbul Technical University, Department of Landscape Architecture
Peyzaj Planlama ve Tasarım Sorunları, 2009
Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi
Issues of Landscape Planning and Design, 2009
Ankara University, Faculty of Agriculture
Olimpik Park ve Olimpik Parkın İstanbul Metropol ile Entegresyonu Atölye Çalışması , 1999
M.S.Ü Mimarlık Fakültesi
Entegration of Olympic Park and İstanbul Workshop, 1999
Mimar Sinan University Faculty of Architecture
1.Ulusal Kentsel Tasarım Kongesi Bildiri Sunumu , 1998
M.S.Ü Mimarlık Fakültesi
Presentation at 1. National Urban Design Congress, 1998
Mimar Sinan University Faculty of Architecture
Budapeşte Kentsel Gelişim Projesine Alternatif Çözümler Çalışması, 1998
Budapeşte Teknik Üniversitesi – M.S.Ü Ortak Çalışma
Alternative solutions for the urban development of Budapest workshop, 1998
Collaboration between Budapest University and Mimar Sinan University
Araştırma Görevlisi , 1997-1998
M.S.Ü Mimarlık Fakültesi
Research Assistant, 1997-1998
Mimar Sinan University Faculty of Architecture
A Plan for the Central Area of Samarkand , 1997
Ağahan Vakfı
A Plan for the Central Area of Samarkand , 1997
Aga Khan Foundation
Peyzaj Mimarlığı Programı, 1992-1994
Kaliforniya Üniversitesi – Los Angeles( UCLA)
Landscape Architecture Programme, 1992-1994
California University-Los Angeles( UCLA)
Araştırma görevlisi , 1990-1991
Castillo de Batres,Escuela de Jardinera y Paisajismo, Madrid-İspanya
Research assistant, 1990-1991
Castillo de Batres,Escuela de Jardinera y Paisajismo, Madrid-Spain
Kaliforniya Peyzajları Stüdyosu , 1988
U.C Berkeley, Environmental Design College,Departmant of Landscape Architecture, Yüksek Lisans Programı
California Landscapes Studio, 1988
U.C Berkeley, Environmental Design College,Departmant of Landscape Architecture, Master Programme
Lisansüstü eğitimi, 1986-1989
Ankara Ünivesitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
Masters study, 1986-1989
Ankara University Institute of Science, Landscape Architecture
Lisans eğitimi, 1981-1985
Ankara Üniversitesi- Ziraat Fakültesi – Peyzaj Mimarlığı Bölümü
Undergraduate study, 1981-1985
Ankara University- Faculty of Agriculture - Landscape Architecture Departmant
Doktora eğitimi, Tez Aşamasında, -
Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Peyzaj Mimarlığı Ana Bilim Dalı
Post-Grauate Degree, in thesis phase, -
Ankara University- Faculty of Agriculture - Landscape Architecture Departmant