arzu nuhoğlu peyzaj tasarım.landscape design
Projeler.Projects Ofis.Office İletişim.Contact
Ticari.Commercial
Konut.Residential
Kamusal.Public
Yarışma.Competition
Kurumsal.Corporate
Sertifikalı.Certified


Kafkas Üniversitesi Master Planı
Yer.Location Kars
Alan.Scale 6.000.000 m²
Proje Grubu.Project Team
Ocak.January 2012