arzu nuhoğlu peyzaj tasarım.landscape design
Projeler.Projects Ofis.Office İletişim.Contact
Ticari.Commercial
Konut.Residential
Kamusal.Public
Yarışma.Competition
Kurumsal.Corporate
Sertifikalı.Certified


Konut Bahçesi-Temalı Park
Yer.Location Bakü
Alan.Scale 34500 m²
Proje Grubu.Project Team 2DESIGN Mimarlık
2011