arzu nuhoğlu peyzaj tasarım.landscape design
Projeler.Projects Ofis.Office İletişim.Contact
Ticari.Commercial
Konut.Residential
Kamusal.Public
Yarışma.Competition
Kurumsal.Corporate
Sertifikalı.Certified


İstanbul Zen Evleri
Yer.Location İstanbul
Alan.Scale 8000 m²
Proje Grubu.Project Team Mimarlar Tasarım - Han Tümertekin, Aygen Kancı ile birlikte
2003